Jubileusze małżeńskie obchodzić będą  cztery pary. Państwo Aniela i Jan Skrabowie obchodzić będą sześćdziesięciolecie. Jubileusz pięćdziesięciolecia obchodzić będą

Krystyna i Józef Kwaśniakowie, Barbara i Tadeusz Michalczukowie, Lubomira i Władysław Sołtysowie.