Stanowiska pracy są już przygotowane do przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów. Jednakże ostateczna data uruchomienia biura uzależniona jest od decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

Warto przypomnieć, Rada Miasta Bolesławiec wyraziła zgodę na przyjęcie od Wojewody Dolnośląskiego zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów. Prezydent Miasta Bolesławiec wystąpił w dniu 16 listopada 2023 r. z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o możliwość utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec Terenowego Punktu Paszportowego (TPP), wskazując, że jego utworzenie przyczyni się do swobodniejszego dostępu do uzyskania paszportu, skróci czas oczekiwania na dokument oraz wyeliminuje czas i koszty dojazdu do najbliższego biura paszportowego. W dniu 28 listopada 2023 r. Prezydent Miasta podpisał z Wojewodą Dolnośląskim list intencyjny w sprawie utworzenia i funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Bolesławcu.