Zmiana polega na wprowadzeniu na tej drodze ruchu jednokierunkowego (z kierunkiem jazdy od ul. Staszica do ul. Konstytucji 3 Maja) i oznakowaniu tej drogi jako drogi wewnętrznej.

Również od dnia 20.02.2024 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na drodze bocznej od ul. Zabobrze (droga do budynków 21 – 27f). Zmiana polega na oznakowaniu tej drogi jako drogi wewnętrznej i wprowadzeniu na niej „strefy zamieszkania”.