Na doroczne spotkanie dla osób z niepełnosprawnościami przybyło ok. 600 osób, wśród nich rodziny, przyjaciele, wolontariusze, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz władze samorządowe okolicznych gmin, powiatu i województwa. Miasto Bolesławiec reprezentowała wiceprezydent Renata Szewczyk wraz z radnymi. Świąteczne spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Piotra Wawrzynka. Tradycyjnie już, bolesławieckie spotkania opłatkowe osób z niepełnosprawnościami należą do wydarzeń, które jednoczą ludzi, są również doskonałą okazją do spędzenia czasu w gronie przyjaciół.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Powiat Bolesławiecki przy współpracy Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji spotkania skierowane zostały do współorganizatorów i wolontariuszy, organizacji i instytucji z miasta i powiatu bolesławieckiego.