Dzięki Państwa zaangażowaniu GUS co miesiąc oblicza m.in. wskaźniki cen towarów
i usług konsumpcyjnych. Umożłiwia to ocenę procesów inflacyjnych w gospodarce narodowej oraz ułatwia konsumentom podejmowanie decyzji związanych
z gospodarowaniem domowym budżetem.
Aby obliczyć wskaźnik cen konsumpcyjnych, trzeba znać poziomy cen produktów, które m.in. notowane są przez ankieterów urzędów statystycznych bezpośrednio
w punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych. Dlatego tak ważna dla statystyki jest dobra współpraca z pracownikami tych punktów.
Każdego miesiąca ceny zbierane są w kilkudziesięciu tysiącach punktów sprzedaży detalicznej położonych na terenie całego kraju.
Ceny towarów i usług notowane są raz w miesiącu
(od s do 22 każdego miesiąca) z wyjątkiem owoców
i warzyw, w zakresie których notowania cen prowadzone są dwa razy w miesiącu.
Badaniem objęte są często nabywane towary (np. pieczy­wo, mięso, mleko, sery, warzywa, owoce, środki do mycia, prania i czyszczenia) oraz dobra trwałego użytkowania kupowane rzadziej (m.in. meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt radiowo-telewizyjny i komputerowy), a także opłaty za usługi świadczone gospodarstwo