(Dz.U. z 202 r. poz. 571), o pisemne wskazanie przedstawiciela do prac komisji
ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii  i  ochrony  zwierząt  oraz ochrony  dziedzictwa  przyrodniczego.

Każda organizacja może wskazać tylko jednego przedstawiciela. Przedstawiciel nie może uczestniczyć w pracach komisji, jeśli będzie ona opiniowała dofinansowanie dla jego macierzystej organizacji.

Członkowie Komisji, za udział w jej pracach, nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemne propozycje należy złożyć do dnia 5 lutego 2024 r. do godziny 17:00 w Biurze Obsługi Interesanta, Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec lub drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 Ogłoszenie